Privacybeleid

 

I. Contact

Deze mededeling is van toepassing op gegevensverwerking door:
Bicyclejack GmbH
Soltauer Straße 1
27243 Harpstedt
Duitsland

E-mail: info@bicyclejack.de
Telefoon: +49 04244 36 24 21

https://www.bicyclejack.de

De functionaris voor gegevensbescherming van Bicyclejack kan worden gecontacteerd op bovenstaand adres of per e-mail op datenschutz@bicyclejack.de.

 

II. Verwerking van persoonsgegevens en aard en doel ervan

1. wanneer u onze
website bezoekt
Wanneer u onze website https://www.bicyclejack.de bezoekt, wordt automatisch informatie naar de server van onze website gestuurd door de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt.
 Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen en na 52 dagen uit de logbestanden verwijderd en uiterlijk na nog eens 2 maanden volledig gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer URL),
 • Type en versie van de browser en andere door de browser doorgegeven informatie (zoals het besturingssysteem van uw computer).

Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om een vlotte verbinding van de website te verzekeren,
 • om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen,
 • om de veiligheid en de stabiliteit van het systeem te evalueren,
 • om aanvallen op onze website op te sporen en te voorkomen,
 • voor de voortdurende verbetering van de website en
 • voor verdere statistische en administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven opgesomde doeleinden van de gegevensverwerking. 
In principe gebruiken wij de aldus verzamelde gegevens niet om directe conclusies over uw persoon te trekken. In geval van een aanval op onze netwerkinfrastructuur zal het door u verzamelde IP-adres echter worden geëvalueerd om juridische claims te doen gelden of te verdedigen.
 Daarnaast gebruiken wij cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Nadere uitleg hierover vindt u in de delen IV en V van deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. bij bestelling als gast
Als u als gast via onze website producten wilt bestellen, verwerken wij de volgende verplichte gegevens:

 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • een geldig e-mailadres,
 • Adres,
 • Telefoonnummer
 • Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode, betalingsgegevens (bijv. bankgegevens), indien van toepassing.

alsmede andere informatie die vrijwillig is verstrekt (zoals uw geboortedatum). De verwerking van deze gegevens vindt plaats,

 • om u te kunnen identificeren als onze contractuele partner;
 • om de ingevoerde gegevens op plausibiliteit te controleren;
 • voor de betalingsverwerking van uw bestelling;
 • indien van toepassing, voor de personalisering van reclamemaatregelen;
 • voor de afhandeling van bestaande garantieclaims en het instellen van claims tegen u;
 • voor telefonische afspraakcoördinatie in het kader van een fietslevering.

De gegevensverwerking vindt plaats op uw verzoek en is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en voor andere precontractuele maatregelen, alsmede voor onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1 zin 1 lit. b en lit. f DSGVO voor de bovengenoemde doeleinden.

 De door ons voor de bestelling verwerkte persoonsgegevens worden tot het einde van de wettelijke garantieverplichting opgeslagen en daarna automatisch gewist, tenzij wij op grond van artikel 6, lid 1 zin 1 lit. c DSGVO vanwege fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit HGB, StGB of AO) verplicht zijn deze langer te bewaren of u op grond van artikel 6, lid 1 zin 1 lit. a DSGVO toestemming heeft gegeven voor een langere opslag.


Wanneer u een klantenaccount
aanmaakt in
onze webshop, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • een geldig e-mailadres,
 • Een wachtwoord
 • Adres,
 • Telefoonnummer
 • Verjaardag
 • Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens).

Bovendien kunt u vrijwillig meer informatie verstrekken. De verzameling, opslag en verwerking van deze gegevens vindt plaats zodat wij uw winkelervaring individueel en voortdurend kunnen verbeteren en om u gemaksfuncties in onze onlineshop aan te bieden, zoals toegang tot uw persoonlijke bestelgeschiedenis, opgeslagen winkelmandjes en notitieboekjes voor latere aankopen en

 • om u te kunnen identificeren als onze contractuele partner;
 • om de ingevoerde gegevens op plausibiliteit te controleren;
 • voor de betalingsverwerking van uw bestelling;
 • voor de personalisering van reclamemaatregelen;
 • voor de afhandeling van bestaande garantieclaims en het instellen van claims tegen u;
 • voor telefonische afspraakcoördinatie in het kader van een fietslevering. (Wij gebruiken hiervoor alleen uw telefoonnummer).

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO en art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO vanwege onze legitieme belangen voor de bovengenoemde doeleinden.

 Wij bewaren de door ons verzamelde persoonsgegevens voor registratie en aanmelding totdat u een verzoek tot verwijdering bij ons indient. In het geval van een verzoek tot verwijdering bewaren wij de noodzakelijke gegevens over uw bestellingen alleen als opslag verder noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1 zin 1 b DSGVO of als wij op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit HGB, StGB of AO) verplicht zijn de gegevens langer op te slaan.

4. in het kader van de aanmaak van klantenprofielen
In het kader van het gebruik van onze online shop maken wij op
basis van uw gegevens klantenprofielen aan
, namelijk op basis van

 • Informatie over jezelf,
 • statistische informatie (bv. het type, de frequentie en de intensiteit van het gebruik van de website) alsmede
 • de geschiedenis van de opgevraagde aanbiedingen, merken van fabrikanten en leveranciers, en
 • Informatie over uw interessegebieden

een klantprofiel en gebruik dit

 • aan statistische evaluaties,
 • naar marktonderzoek,
 • om onze diensten te optimaliseren en
 • om u reclame te sturen die is afgestemd op uw werkelijke of vermeende behoeften en dus om u niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

De gegevensverwerking volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO op basis van onze legitieme belangen en noodzakelijk om deze doeleinden te bereiken. De opslag en analyse van gebruiksgegevens van de online-zone op pseudonieme basis dient ook deze doeleinden. 
In het geval van een bezwaar tegen de evaluatie en personalisering van onze prestaties en reclame, dat u te allen tijde kunt maken, wordt de verwerking gestopt en worden uw gegevens gewist, tenzij wij op grond van artikel 6, lid 1 zin 1 lit b DSGVO voor de uitvoering van het contract of artikel 6, lid 1 zin 1 lit c DSGVO wegens fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit HGB, StGB of AO) verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

Bij gebruik van ons contactformulier / klantenservice
U kunt ons algemene vragen sturen via het contactformulier op onze site. Naast uw titel, naam en een geldig e-mailadres vragen wij ook om het onderwerp en uw vraag. Wij hebben deze informatie nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden.
 Aanvullende persoonlijke informatie zoals uw adres, een bestelnummer of uw telefoonnummer wordt niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt.
 De gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in antwoord op uw aanvraag en op basis van art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO of ter bescherming van onze legitieme belangen op grond van art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is om vragen van onze klanten te kunnen beantwoorden en zo een goed functionerende klantenservice te garanderen.

 De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden gewist nadat wij uw vraag hebben behandeld, tenzij wij op grond van artikel 6, lid 1 zin 1 letter c DSGVO verplicht zijn deze langer te bewaren wegens fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit HGB, StGB of AO).

6. in verband met onze nieuwsbrieven

Als klant of geïnteresseerde willen wij u graag onze nieuwsbrief toesturen. Als u al klant bij ons bent, gebruiken wij uw e-mailadres dus ook om u onze gepersonaliseerde nieuwsbrief over soortgelijke productaanbiedingen toe te sturen. Als u geen klant van ons bent en toch de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we alleen uw e-mailadres nodig om u de nieuwsbrief toe te sturen. De verzending is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO) of, als u al onze klant bent, op onze legitieme belangen om u te informeren over actuele productaanbevelingen voor u (direct marketing).

a. Personalisering:
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om u nieuwsbrieven te sturen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO), evalueren wij uw gebruikersgedrag in verband met onze nieuwsbrieven om onze reclameaanpak te kunnen afstemmen op uw interesses en onze aanbiedingen op onze website voor u te optimaliseren.

b. Bezwaar tegen personalisering / herroeping van toestemming / afmelding voor de nieuwsbrief:
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de personalisering van onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen naar datenschutz@fahrrad.de. Als u dat doet, zullen wij geen verdere personalisatie meer uitvoeren, maar u wel onze algemene nieuwsbrief blijven sturen.  Verder is het
ook mogelijk om u
op elk moment volledig uit te schrijven voor
onze nieuwsbrieven, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt uw afmeldingsverzoek ook altijd per e-mail sturen naar info@bicyclejack.de en naar datenschutz@bicyclejack.de. Uw persoonsgegevens die in verband met en uitsluitend ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief worden verzameld, worden onmiddellijk na afmelding gewist.

 

III. Bekendmaking van gegevens aan derden

1. voor betalingsverwerking alsmede voor kredietbeoordeling
In het kader van de uitvoering van het contract overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO maken wij voor de betalingsverwerking gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers).
 Voor de verwerking kan het nodig zijn dat wij de in het betalingsproces verzamelde persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcard- of bankrekeninggegevens en transactiegegevens aan de betalingsdienstaanbieder doorgeven. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf (PayPal, Sofort GmbH en Paydirekt GmbH).


Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling op rekening of in termijnen te betalen. Daarbij betalen we een voorschot. Wanneer u deze betalingsmogelijkheden selecteert, worden uw persoonsgegevens dus doorgegeven aan:

PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

om ons kredietrisico te beoordelen.

PayPal laat een beoordeling van het kredietrisico uitvoeren door kredietbureaus en ontvangt informatie en zo nodig informatie over de kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statistische procedures (scoring), waarvan de berekening onder andere adresgegevens en uw geboortedatum omvat.

Het verzamelen, opslaan en doorgeven van deze gegevens gebeurt daarom om uw kredietwaardigheid te controleren en in ons belang bij het voorkomen van een betalingsachterstand en voor fraudepreventie op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f' DSGVO. Op basis van deze informatie wordt een statistische kans op wanbetaling en dus uw solvabiliteit (kredietwaardigheid) berekend. Als de kredietcontrole positief is, is een bestelling op rekening of betaling in termijnen mogelijk. Als de kredietcontrole negatief is, staat ons winkelsysteem niet toe dat u op rekening betaalt. De beslissing of een bestelling ook op rekening mogelijk is, is uitsluitend gebaseerd op een geautomatiseerde beslissing van ons onlineshopsysteem, die wordt uitgevoerd door het door ons ingeschakelde kredietagentschap, zodat een handmatige controle van uw documenten door een van onze medewerkers niet afzonderlijk plaatsvindt.

Om
uw bestelling in onze shop te kunnen verzenden (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO) en vanwege onze gerechtvaardigde belangen om het verzendproces voor u zo ongecompliceerd mogelijk te maken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO), geven wij de door u opgegeven gegevens als afleveradres alsmede uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer door aan verzenddienstverleners die uw zending uitsluitend vervoeren met het doel de goederen te leveren en u van de levering van de goederen op de hoogte te stellen. Deze dienstverleners vallen onder het postgeheim.

4. bij het klikken op ingesloten YouTube-video's

Wij gebruiken componenten (ideos) van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (hierna: "YouTube"), een bedrijf van de YouTube-groep, op Onze website op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO en onze legitieme belangen om onze website interessant voor u te maken.

Google Inc, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: "Google"),

op.

Wij gebruiken de optie "uitgebreide gegevensbescherming" van YouTube: wanneer u een pagina oproept met een ingesloten video, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube en wordt de inhoud weergegeven op de website door uw browser te informeren. Volgens de informatie van YouTube worden in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" uw gegevens - in het bijzonder welke van onze internetpagina's u hebt bezocht en apparaatspecifieke informatie inclusief het IP-adres - alleen aan de YouTube-server in de VS doorgegeven wanneer u de video bekijkt. Door op de video te klikken, activeer je deze uitzending.
 Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie toegewezen aan uw YouTube-lidmaatschapsaccount. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt.
 Google houdt zich aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van het "US Privacy Shield" en is geregistreerd bij het programma "US Privacy Shield" van het Amerikaanse ministerie van Handel.
 Meer informatie over gegevensbescherming in verband met YouTube vindt u in het privacybeleid van Google.

5. voor andere doeleinden
Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien:

 • u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO,
 • indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat krachtens artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van de DSGVO, alsmede
 • de bekendmaking is noodzakelijk overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1, letter f DSGVO voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet bekendmaken van uw gegevens.

 

IV. Cookies en pixeltags

1. wat zijn cookies en pixeltags?
 Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan
uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.
 In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis nemen van uw identiteit.
 Wij gebruiken pixel tags (ook wel tracking pixels genoemd) als onderdeel van ons online aanbod. Pixels zijn kleine afbeeldingen die zijn geïntegreerd in de HTML-code van onze site. De pixeltag zelf slaat geen informatie op uw eindapparaat op of verandert deze niet, dus pixels veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.
 Pixels kunnen persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres, de referrer-URL van de bezochte website, het tijdstip waarop de pixel werd bekeken, de gebruikte browser en eerder ingestelde cookie-informatie naar een webserver sturen. Dit maakt bereikmetingen en andere statistische evaluaties mogelijk, die dienen om ons aanbod te optimaliseren.
 Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht, dat u al bent ingelogd op uw gebruikersaccount of om uw winkelmandje weer te geven. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat.
 Om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, maken wij bovendien gebruik van tijdelijke, zogenaamde comfort cookies, die gedurende een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al eerder op onze site bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren. In de regel worden deze na maximaal 30 dagen verwijderd. Alleen de comfort cookies die betrekking hebben op de taalinstellingen worden 365 dagen bewaard.
 Anderzijds gebruiken wij cookies en pixeltags in het kader van tools van derden om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze analyse-, tracking- en tagging-cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode.

2 Op welke rechtsgrondslag is de verwerking met behulp van cookies en pixeltags gebaseerd?
 De door cookies en pixeltags verwerkte gegevens zijn voor de bovengenoemde doeleinden noodzakelijk om onze rechtmatige belangen bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons aanbod alsmede de rechtmatige belangen van derden te beschermen overeenkomstig art. 6, lid 1 zin 1 lit. f DSGVO.

3. welke opt-out opties heeft u?
 De meeste browsers accepteren automatisch cookies en pixels. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt.
 Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. In de helpfunctie van uw browser of onder de volgende links vindt u instructies voor het uitschakelen van cookies in uw browser:

Mozilla FireFox
Google Chrome
Microsoft Edge
Opera
Safari
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer
9

U kunt het gebruik van pixels op onze pagina's ook voorkomen door gebruik te maken van geschikte hulpmiddelen of add-ons voor uw browser (bijvoorbeeld de add-on "AdBlock").
 U vindt verdere opt-out opties in de volgende informatie over de tracking en targeting maatregelen die wij gebruiken.

 

V. Volgen en richten

De hieronder genoemde en door ons gebruikte tracking- en targetingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO: Met de gebruikte trackingmaatregelen willen wij zorgen voor een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisering van onze website. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren. Door de gebruikte targetingmaatregelen willen wij er ook voor zorgen dat u op uw eindapparaten alleen reclame te zien krijgt die is afgestemd op uw werkelijke of veronderstelde interesses.
 De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de beschrijving van de desbetreffende opsporingsmiddelen.

1. Bing Conversion Tracking
Wij gebruiken conversion tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Hierdoor kunnen wij de activiteit van gebruikers op onze website volgen wanneer zij via Bing Ads advertenties op onze website terecht zijn gekomen.
 Als u op onze website komt via een Bing Ads advertentie, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Dit wordt door Microsoft gebruikt om informatie over uw gebruik van de website op te slaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de duur van uw bezoek aan de site, welke delen van de site werden bezocht en welke advertentie u naar de site bracht. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld.
 Deze informatie wordt overgebracht naar Microsoft-servers in de VS en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. Microsoft houdt zich aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van het "US Privacy Shield" en is geregistreerd bij het "US Privacy Shield"-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarnaast hebben wij voor het gebruik van Bing Ads een contract voor orderverwerking gesloten met Microsoft. Via dit contract verzekert Microsoft dat zij de gegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgt.
 Als u niet wilt deelnemen aan de trackingprocedure, kunt u ook het plaatsen van een daarvoor vereiste cookie weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op de website van Microsoft.

2. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: "Google"). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie onder IV1). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • Browser type/versie,
 • Gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
 • Tijdstip van het serververzoek,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google houdt zich aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van het "US Privacy Shield" en is geregistreerd bij het programma "US Privacy Shield" van het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarnaast hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten voor het gebruik van Google Analytics. Via deze overeenkomst verzekert Google dat zij de gegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgt.
 De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van deze internetpagina's.
 Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).
 Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op deze link te klikken. Er zal een opt-out cookie worden ingesteld, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.
 Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de help van Google Analytics.

3 Google Double Click
Op onze website wordt informatie verzameld en geëvalueerd met behulp van cookies (zie paragraaf 5) om de reclame te optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij targetingtechnologieën van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Deze technologieën stellen ons in staat u te benaderen met op individuele interesses gebaseerde reclame. De gebruikte cookies registreren bijvoorbeeld informatie over welke van onze producten u interesseren. Op basis van deze informatie kunnen wij u ook aanbiedingen tonen op sites van derden die specifiek zijn afgestemd op uw interesses, zoals bepaald door uw eerdere gebruikersgedrag. De verzameling en evaluatie van uw gebruikersgedrag is uitsluitend pseudoniem en stelt ons niet in staat u te identificeren. De informatie wordt met name niet samengevoegd met uw persoonsgegevens.
Google is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, zodat een passend gegevensniveau wordt gegarandeerd.
 De cookie wordt na 30 dagen automatisch verwijderd.
 Nadere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google zijn te vinden in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

4 Google Adwords Conversion Tracking
Wij gebruiken Google Conversion Tracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: "Google") op onze website om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer als u onze website hebt bezocht via een advertentie van Google.
 Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.
 De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van het "US Privacy Shield" en is geregistreerd bij het programma "US Privacy Shield" van het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarnaast hebben wij voor het gebruik van Google AdWords een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google. Via deze overeenkomst verzekert Google dat zij de gegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgt.
 Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De met de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Wij leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. U zult echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert.
 Als u niet wilt deelnemen aan de trackingprocedure, kunt u ook het plaatsen van een daarvoor vereiste cookie weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd.

5 Google Adwords Remarketing
Wij gebruiken Google Remarketing Tags. Dit zijn diensten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google"). Google gebruikt cookies (zie punt 5), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, zodat een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.
 Het IP-adres wordt dan door Google ingekort met de laatste drie cijfers, zodat een duidelijke toewijzing van het IP-adres niet meer mogelijk is. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door naar de advertentie-deactiveringspagina van Google te gaan.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6 Google Maps
Wij gebruiken de Google Maps-dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: "Google") op onze website om een interactieve kaart weer te geven op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO. Door de implementatie verzamelt Google apparaatgerelateerde informatie, loggegevens inclusief het IP-adres en locatiegerelateerde informatie.
 Er worden geen gegevens aan Google doorgegeven door alleen onze website op te roepen. Alleen door op de kaart te klikken activeert u de interactieve kaart van Google Maps en stemt u dus in met de overdracht van gegevens aan Google.
 De door Google verzamelde persoonsgegevens worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google houdt zich aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van het "US Privacy Shield" en is geregistreerd bij het programma "US Privacy Shield" van het Amerikaanse ministerie van Handel.
 Google gebruikt de persoonsgegevens om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden met het oog op marktonderzoek en een vraaggerichte vormgeving van deze internetpagina's. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
 U kunt elke gegevensoverdracht van de Google Maps-toepassing naar de servers van Google voorkomen door JavaScript in uw browser uit te schakelen. In dat geval kunt u de kaartweergave echter niet gebruiken.
 Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Maps is te vinden in het privacybeleid van Google.

 

VI. rechten van de betrokkene

Je hebt het recht:

 • uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten;
 • om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig art. 15 DSGVO. U kunt met name informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de bijzonderheden daarvan;
 • de rectificatie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens onverwijld te eisen overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 17 DSGVO om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken overeenkomstig art. 18 DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • in overeenstemming met art. 20 DSGVO, om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken; en
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of tot de hoofdzetel van ons bedrijf.

Om uw rechten inzake gegevensbescherming tegen ons uit te oefenen, kunt u contact opnemen met datenschutz@bicyclejack.de.

 

VII. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1 zin 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, mits er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van verzet, dat door ons wordt toegepast zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar datenschutz@bicyclejack.de.

Gegevensbeveiliging
Alle door u persoonlijk verzonden gegevens worden gecodeerd met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard TLS (Transport Layer Security). TLS is een veilige en beproefde norm die bijvoorbeeld ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U kunt een beveiligde TLS-verbinding herkennen aan de s achter http (dus https://..) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje in het bovenste gedeelte van uw browser.
 Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 

VIII. Actualisering en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status december 2022.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het noodzakelijk worden deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kunt u te allen tijde raadplegen en afdrukken op de website https://www.bicyclejack.de/content/datenschutz-2.