Algemene voorwaarden

PDF IconGTC's

Algemene voorwaarden

 

§ 1 Toepassingsgebied en overeenkomstsluitende partijen

(1) Op al onze leveringen zijn uitsluitend de volgende verkoopvoorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden zijn voor ons alleen bindend na uitdrukkelijke erkenning.

(2) Uw contractuele partner voor alle bestellingen is Bicyclejack (voor adres voor service zie einde AV).

§ 2 Leveringsgebied en klantenkring

Bestellingen en leveringen zijn alleen mogelijk binnen Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, USA, Noorwegen. Als u een levering buiten het bezorggebied wenst, helpen wij u graag verder. Bel onze service hotline 04244/362421.

§ 3 Levering aan niet-EU-landen

Voor leveringen naar landen buiten de EU gelden aanvullende douanerechten, belastingen en kosten. Voor leveringen naar Duitsland en facturering naar niet-EU-landen wordt de factuur uitgevoerd met het geldende Duitse BTW-tarief. Na levering van de goederen stuurt de verzenddienstverlener een factuur aan de ontvanger voor de te betalen landspecifieke BTW en geeft deze gelden door aan de bevoegde belastingdienst. Dit proces kan extra kosten met zich meebrengen. Deze vergoedingen moeten door de ontvanger worden betaald. Meer informatie over douanerechten vindt u bijvoorbeeld op http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE en over de invoerbelasting op http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do, en specifiek voor Zwitserland op http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

§ 4 Levertijden

(1) Tenzij anders overeengekomen of vermeld op het artikel, leveren wij binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling, onder voorbehoud van voorraad. Levering door ons geschiedt op voorwaarde dat wij zelf correct en tijdig worden bevoorraad en zijn niet verantwoordelijk voor het gebrek aan beschikbaarheid. Informatie over de leveringstermijn is niet bindend, tenzij de leveringstermijn bij wijze van uitzondering bindend is toegezegd.

(2) Indien de standaard levertijd niet gehaald kan worden, stellen wij u automatisch per e-mail op de hoogte.

§ 5 Orde en sluiting van de overeenkomst

Bestellingen kunnen ons schriftelijk, per telex, mondeling, telefonisch, elektronisch, per e-mail of via internet worden gedaan. De presentatie van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online-catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk na verzending van de bestelling en vormt nog geen aanvaarding van het contract. Wij kunnen uw bestelling accepteren door een orderbevestiging per e-mail te sturen of door de goederen binnen vijf dagen te leveren. Contracten in onze internetwinkel kunnen alleen in het Duits worden afgesloten.

§ 6 Opslag van bestellingen

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail toe. U kunt de AV ook altijd hier op deze pagina downloaden. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin.

§ 7 Prijzen en beperkte aanbiedingen

(1) Alle prijsopgaven zijn eindverbruikersprijzen en zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en exclusief verzendkosten. De prijs op het moment van de bestelling is van toepassing.

(2) Houd er rekening mee dat aanbiedingen in onze online shop beperkt kunnen zijn in de tijd. Details vindt u in de respectieve productbeschrijving.

(3) Voor klanten buiten de EU: Houd er rekening mee dat bij verzending douanerechten verschuldigd kunnen zijn, die worden toegevoegd aan de uiteindelijke prijs van uw bestelling.

§ 8 Garantie

(1) De verjaringstermijn voor wettelijke vorderingen wegens gebreken bedraagt 2 jaar en begint met de datum van levering, d.w.z. ontvangst van de zaak door de koper.

(2) Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabricagefouten of transportschade vertonen, verzoeken wij u dergelijke gebreken onmiddellijk aan ons of aan de vervoerder die de artikelen levert te melden. De klant is hiertoe niet verplicht en dit is geen voorwaarde om uw aanspraken geldend te maken. Voor het overige kunnen wij echter geen vorderingen tegen de vervoerder instellen. De naleving van bovenstaande bepaling laat uw wettelijke aanspraken onverlet voor zover u als consument voor privédoeleinden heeft besteld.

§ 9 Verzendkosten

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

§ 10 Betaling

Ter bescherming tegen het kredietrisico behouden wij ons het recht voor om, afhankelijk van de kredietwaardigheid, alleen tegen contante betaling/onmiddellijke betaling bij levering te leveren. Als wij hiervan gebruik maken, kunt u dit accepteren of de bestelling intrekken.

§ 11 Betalingswijzen

 a) door vooruitbetaling (als u voor vooruitbetaling kiest, geven wij u in de orderbevestiging onze bankgegevens en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling. Wij geven u 2% korting op de waarde van de goederen.

b) via PayPal (buiten Duitsland extra kosten als gedeeltelijke compensatie van de dan hogere PayPal-kosten ter hoogte van 4,90% van het totale bedrag). U betaalt het factuurbedrag via de online aanbieder PayPal. U moet daar ingeschreven zijn of zich eerst registreren, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen (uitzondering: toegang voor gasten). U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

c) met een kredietkaart (de vermelde kredietkaart wordt belast bij de voltooiing van de bestelling)

d) door contante betaling

§ 12 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 13 Contractuele taal

De taal waarin het contract wordt gesloten is Duits.

§ 14 Plaats van uitvoering en bevoegdheid

(1) De plaats van uitvoering is Harpstedt. Bij alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen wordt, indien de klant een geregistreerd bedrijf, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank die bevoegd is voor onze zetel. Wij hebben ook het recht om juridische stappen te ondernemen op het hoofdkantoor van de klant.

(2) Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Duitse IPR. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

 

Identificatie van de aanbieder:

Bicyclejack GmbH

Werner Meyer

Soltauerstraat 1

27243 Harpstedt

Telefoon: 04244/362421

Homepage: www.bicyclejack.de + www.bicyclejack.com + www.fahrradlift.de + www.fahrradlift.com + www.fahrradlift.eu + www.fahrradhalterung.eu + www.fahrradhalterungen.com + www.fahrradaufhängung.com

E-mail: info@bicyclejack.de

BTW-nummer: DE 291872177

Belastingnummer: 57/202/07256

Alleen de Duitse versie van dit document is juridisch bindend. Vertalingen van dit document in andere talen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt.