Impressum

Bicyclejack Logo

Bicyclejack GmbH
Soltauer Straße 1
27243 Harpstedt
Niedersachsen
Deutschland

Telefon: +49 (0)4244 / 362421
Mobil: +49 (0)160 / 8478895
Telefax: ohne
eMail: info(at)bicyclejack.de
Web: www.bicyclejack.de / www.bicyclejack.com / www.fahrradlift.de / www.fahrradlift.com / www.fahrradlift.eu / www.fahrradhalterung.eu / www.fahrradhalterungen.com / www.fahrradaufhängung.com / www.fahrrad-wandhalterung.de


Amtsgericht Oldenburg

Bicyclejack GmbH (AG Oldenburg, HRB 208241), vertreten durch den Geschäftsführer Werner Meyer

Ust-IdNr.: DE 29 18 72 177


Beherend vennoot: Werner Meyer


Webdesign, programmering: Bicyclejack GmbH
Tekst, illustraties, grafieken: Bicyclejack GmbH
3D illustraties: Bicyclejack GmbH
Foto's: Bedrijf - Klanten

Eigenaar van de homepage www.bicyclejack.de , www.bicyclejack.com , www.fahradlift.de , www.fahrradlift.com , www.fahrradlift.eu , www.fahrradhalterung.eu , www.fahrradhalterungen.com , www.fahrradaufhängung.com
Uitgever is het bedrijf Bicyclejack GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie
Elke reproductie van de teksten, afbeeldingen en grafieken op deze pagina's vereist de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteurs. Het auteursrecht van de auteur blijft onaangetast. Het gebruiksrecht berust bij de uitgever en mag zonder schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. Alle teksten zonder auteursnaam vallen onder het auteursrecht van de uitgever. Reproductie op andere elektronische en niet-elektronische media is eveneens verboden.

Linken
Geen enkele pagina van dit aanbod, met uitzondering van de startpagina's van het aanbod en de afzonderlijke rubrieken, mag zonder schriftelijke toestemming rechtstreeks worden gelinkt. Algemeen verboden is het linken in een kader waarin www.bicyclejack.de, www.bicyclejack.com, www.fahrradlift.de, www.fahrradlift.com, www.fahrradlift.eu, www.fahrradhalterung.eu, www.fahrradhalterungen.com en www.fahrradaufhängung.com niet meer als auteur herkenbaar zijn.

Disclaimer
Het gebruik van deze site is op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de in dit aanbod gegeven informatie, indien er geen sprake is van grove nalatigheid onzerzijds.

Gegevensbescherming
Wij, Bicyclejack GmbH, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de gegevensbeschermingswetgeving. Op deze website worden alleen persoonsgegevens verzameld voor zover dat technisch noodzakelijk is. In geen geval worden de verzamelde gegevens verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven.
 De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

Gegevensverwerking op deze website
Bicyclejack GmbH verzamelt automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft en slaat deze op in haar serverlogbestanden. Deze zijn:  -
Type/versie van de browser -
Gebruikt besturingssysteem
- Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
- Hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres)
- Datum en tijd van het serververzoek.

 Deze gegevens kunnen door Bicyclejack GmbH niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen en de gegevens worden na een statistische evaluatie verwijderd.

 Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder specificatie van persoonsgegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.

 Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen worden bestraft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails.

Externe links
Onze externe links zijn een subjectieve selectie van verwijzingen naar andere internetsites. De respectievelijke exploitanten / auteurs zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina's. Wij distantiëren ons in alle duidelijkheid van illegale, persoonlijkheidsschadende, moreel of ethisch aanstootgevende inhoud. Laat het ons weten als we een link naar een dergelijk aanbod moeten leggen. Links" zijn echter altijd "levende" (dynamische) verwijzingen. Bij het opzetten van de link heeft Bicyclejack GmbH de externe inhoud gecontroleerd om na te gaan of deze aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij is echter niet verplicht de inhoud waarnaar hij in zijn aanbod verwijst voortdurend te controleren op wijzigingen die een nieuwe verantwoordelijkheid zouden kunnen doen ontstaan. Alleen indien zij vaststelt of door anderen ervan in kennis wordt gesteld dat een bepaalde aanbieding waarnaar zij een link heeft gelegd, aanleiding geeft tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zal zij de verwijzing naar deze aanbieding verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk voor haar is. De technische mogelijkheid en redelijkheid wordt niet beïnvloed door het feit dat zelfs nadat de toegang vanaf de homepage van de firma Bicyclejack GmbH is verboden, het illegale of strafbare aanbod vanaf andere servers kan worden benaderd.

Scheidbaarheidsclausule
Indien, om welke reden dan ook, een van de bovenstaande voorwaarden ongeldig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

Copyright
Merknamen worden vrij gebruikt zonder afzonderlijke identificatie. Deze namen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

 Copyright 2022 Bicyclejack GmbH